Latest news

Apkalpes vietas operatora pakalpojumi

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” nodrošina šādus apkalpes vietas operatora pakalpojumus: dīzeļlokomotīvju tehniskā apkope, lokomotīvju rezerves bāzes uzturēšana un dīzeļlokomotīvju ekipēšana.

Pakalpojumi: dīzeļlokomotīvju tehniskā apkope un dīzeļlokomotīvju ekipēšana tiek nodrošināti šādās SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” struktūrvienībās:

  • Lokomotīvju remonta centrā – Krustpils ielā 24, Rīgā.
    • Lokomotīvju remonta centra Jelgavas cehā – Prohorova ielā 30, Jelgavā.
    • Lokomotīvju remonta centra Liepājas cehā – Brīvības ielā 103, Liepājā.
  • Lokomotīvju remonta centrā – 2.Preču ielā 30, Daugavpilī.
    • Lokomotīvju remonta centra Rēzeknes cehā – Lokomotīvju ielā 23, Rēzeknē.

Pakalpojums lokomotīvju uzturēšana rezerves bāzē: Lokomotīvju remonta centra Rēzeknes bāzē – Lokomotīvju ielā 23, Rēzeknē.

Pakalpojumu cenas pieejamas zemāk.
 

Pakalpojumi tiek nodrošināti, pamatojoties uz rakstisku pieteikumu. Pieteikumus pakalpojuma saņemšanai, norādot nepieciešamā pakalpojuma veidu un vēlamo pakalpojuma nodrošināšanas termiņu, lūdzam adresēt:

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050
e-pasts:
ldz_rss@ldz.lv

Jautājumos par pakalpojumu nodrošināšanu, lūdzam sazināties ar: Aleksandrs Naumovs, Lokomotīvju remonta centra vadītājs, tel.: 29531934 ; e-pasts: Aleksandrs.Naumovs@ldz.lv

Kontaktpersona degvielas cenu un ekipēšanas pakalpojumu jautājumos: Ekipēšanas daļas vadītāja Marina Ņikitina, tālr.:29532883, e-pasts: Marina.Nikitina@ldz.lv 

Latviešu