Latest news

Valde

Anda Sīviņa 

Valdes priekšsēdētāja

Anda Sīviņa ir ieguvusi maģistra grādu ekonomikas un aviācijas vadībā Transporta un sakaru institūtā, savukārt pirms tam saņēmusi bakalaura grādu pedagoģijā un psiholoģijā Latvijas Universitātē.

A.Sīviņai ir ilggadēja darba pieredze vadošos amatos valsts sektora uzņēmumos, un kopš 2021.gada 24.maija viņa veica SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Attīstības un pārdošanas direktores pienākumus un kopš 2022.gada 31.marta bija SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekle.

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes priekšsēdētājas amatā kopš 2022.gada 6. decembra.

 

 

VALDES LOCEKĻU ATALGOJUMS 

Valdes un padomes locekļu atlīdzību nosaka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2020.gada 04.februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, kā arī saskaņā ar Koncerna iekšējiem normatīviem dokumentiem.

Latviešu
Valdes_reglaments_20.12.2021.pdf .pdf 185kb