Latest news

Valde

ANDA SĪVIŅA

Valdes priekšsēdētāja

 

Anda Sīviņa ir ieguvusi maģistra grādu ekonomikas un aviācijas vadībā Transporta un sakaru institūtā, savukārt pirms tam saņēmusi bakalaura grādu pedagoģijā un psiholoģijā Latvijas Universitātē.

A.Sīviņai ir ilggadēja darba pieredze vadošos amatos valsts sektora uzņēmumos, un kopš 2021.gada 24.maija viņa veica SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Attīstības un pārdošanas direktores pienākumus un kopš 2022.gada 31.marta bija SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekle.

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes priekšsēdētājas amatā kopš 2022.gada 6.decembra.

RAITIS APINIS

Valdes loceklis

 

Raitis Apinis ir ieguvis sociālo zinātņu maģistra grādu sabiedrības vadībā Latvijas Universitātē un bakalaura grādu ekonomikā ar specializāciju grāmatvedībā un finansēs Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē.

R.Apinim ir plaša un ilggadēja darba pieredze vadošos personāla vadības, grāmatvedības un finanšu, kā arī administratīvās jomas amatos gan valsts, gan privātajā sektorā. Kopš 2021.gada strādā SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, sākotnēji veicot stratēģiskās personāla vadības partnera amata pienākumus, bet vēlāk - juridisko un administratīvo lietu direktora pienākumus.

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļa amatā no 2024.gada 10.februāra.

 

VALDES LOCEKĻU ATALGOJUMS 

Valdes un padomes locekļu atlīdzību nosaka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2020.gada 04.februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, kā arī saskaņā ar Koncerna iekšējiem normatīviem dokumentiem.

Latviešu
Valdes reglaments - konsolidēts .pdf 189kb