Latest news

Valde

Zinta Zālīte-Rukmane

Valdes priekšsēdētāja

Z.Zālīte-Rukmane ir apguvusi tiesību zinātnes Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē un pašlaik studē biznesa stratēģisko vadību Rīgas Starptautiskajā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskolā.

Savā līdzšinējā darba pieredzē viņa ir ieņēmusi vadošus amatus vairākos lielos valsts sektora uzņēmumos un organizācijās. Kopš 2021.gada Z.Zālīte-Rukmane veica SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Juridisko un administratīvo lietu direktores pienākumus, un kopš 2021.gada 10.decembra bija SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes priekšsēdētājas p.i.

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes priekšsēdētāja amatā kopš 2022.gada 31.marta.

 

Anda Sīviņa 

Valdes locekle

Anda Sīviņa ir ieguvusi maģistra grādu ekonomikas un aviācijas vadībā Transporta un sakaru institūtā, savukārt pirms tam saņēmusi bakalaura grādu pedagoģijā un psiholoģijā Latvijas Universitātē.

A.Sīviņai ir ilggadēja darba pieredze vadošos amatos valsts sektora uzņēmumos, un kopš 2021.gada 24.maija viņa veica SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Attīstības un pārdošanas direktores pienākumus.

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekles amatā kopš 2022.gada 31. marta.

 

 

VALDES LOCEKĻU ATALGOJUMS 

Valdes un padomes locekļu atlīdzību nosaka saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma un Ministru kabineta 2020.gada 04.februāra noteikumu Nr.63 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu, kā arī valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”, kā arī saskaņā ar Koncerna iekšējiem normatīviem dokumentiem.

Latviešu
Valdes_reglaments_20.12.2021.pdf .pdf 185kb