Latest news

Par uzņēmumu

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”  ir VAS "Latvijas dzelzceļš" 100% piederoša kapitālsabiedrība, kas veic dzelzceļa ritošā sastāva remontu, modernizāciju, apkopi un ekipēšanu, maģistrālo kravas un manevru lokomotīvju nomu, kā arī nodarbojas ar degvielas uzglabāšanu un tās realizāciju dzelzceļa pārvadātājiem un citiem klientiem, tostarp nodrošina Nesagraujošās kontroles laboratorijas pakalpojumus.

2005.gadā VAS "Latvijas dzelzceļš" reorganizācijas rezultātā tika izveidots uzņēmums SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, pārmantojot kvalificētus speciālistus, pieredzi un tradīcijas, un izveidots uzņēmums ar šādām struktūrvienībām:

  • Lokomotīvju remonta centrs, ar cehiem Rīgā, Jelgavā un Liepājā;
  • Vagonu remonta centrs;
  • Ceļa mašīnu remonta centrs
  • Nesagraujošās kontroles laboratorija.

Vīzija - Sniegt augsta servisa līmeņa pakalpojumus izmantojot progresīvas tehnoloģijas, lai nodrošinātu drošu un kvalitatīvu dzelzceļa transporta satiksmi Latvijas teritorijā.

Misija - Kļūt par vadošo ritošā sastāva iznomāšanas, apkopes, remonta, modernizācijas un ekipēšanas pakalpojumu sniedzēju Latvijas teritorijā.

Vērtības - Attīstība, atbildība, drošība, sadarbība, kvalitāte, progresīvas tehnoloģijas un inovācija, uz klientu orientēts komandas darbs, darbinieku motivācija un profesionalitāte.

 

Kvalitātes vadības un energopārvaldības sistēma

SIA “LDZ ritošāsastāa serviss” ir sertificēts atbilstoši ISO 9001:2008 kvalitātes vadības un ISO 50001:2018 energopārvaldības standartu prasībām.

   

 

Latviešu
ISO.50001 .pdf 584kb