Latest news

Apkalpes vietas operatora pakalpojumi

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” nodrošina šādus apkalpes vietas operatora pakalpojumus: dīzeļlokomotīvju tehniskā apkope, lokomotīvju rezerves bāzes uzturēšana un dīzeļlokomotīvju ekipēšana.

Pakalpojumi: dīzeļlokomotīvju tehniskā apkope tiek nodrošināta šādās SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” struktūrvienībās:

  • Lokomotīvju remonta centrā – 2.Preču ielā 30, Daugavpilī.
    • Lokomotīvju remonta centra Rīgas cehā – Krustpils ielā 24, Rīgā
    • Lokomotīvju remonta centra Liepājas cehā – Brīvības ielā 103, Liepājā.
    • Lokomotīvju remonta centra Rēzeknes cehā – Lokomotīvju ielā 23, Rēzeknē.

Lokomotīvju remonta centrā Daugavpilī tehnisko apkopi TA-2 apjomā ir iespējams veikt šāda tipa dīzeļlokomotīvēm: M62, 2M62, 2M62U, 2M62UM, 2TE116, 2TE10U, 2TE10M, TEP70, ČME3, ČME3M, ČME3ME, ČME3MB, TGM23B, TGM23BV, TEM2, TEM2UM, TEM18, TEM-TMX, TEM7, TEM7A.

Lokomotīvju remonta centra Rīgas cehā tehnisko apkopi TA-2 apjomā ir iespējams veikt šāda tipa dīzeļlokomotīvēm: M62, 2M62, 2M62U, 2TE116, 2TE10U, 2TE10M, TEP70, ČME3, ČME3M, ČME3ME, TGM23B, TGM23BV, 2M62UM.

Lokomotīvju remonta centra Liepājas cehā tehnisko apkopi TA-2 apjomā ir iespējams veikt šāda tipa dīzeļlokomotīvēm: ČME3, ČME3M, ČME3ME, M62 un TEM2

Lokomotīvju remonta centra Rēzeknes cehā tehnisko apkopi TA-2 apjomā ir iespējams veikt šāda tipa dīzeļlokomotīvēm: 2M62UM, ČME3, ČME3M, M62, 2M62, 2M62U, TEM2, 2TE10M, 2TE10U, 2TE116.

Pakalpojums lokomotīvju uzturēšana rezerves bāzē: Tiek nodrošināts Lokomotīvju remonta centra Rēzeknes bāzē – Lokomotīvju ielā 23, Rēzeknē.

Pakalpojumu cenas pieejamas zemāk norādītāja pielikumā.

Pakalpojumi tiek nodrošināti, pamatojoties uz rakstisku pieteikumu (sk. pielikumu). Pieteikumus pakalpojuma saņemšanai, norādot nepieciešamā pakalpojuma veidu un vēlamo pakalpojuma nodrošināšanas termiņu, lūdzam adresēt:

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050
e-pasts: 
ldz_rss@ldz.lv

Jautājumos par pakalpojumu nodrošināšanu, lūdzam sazināties ar: Aleksandrs Naumovs, Lokomotīvju remonta centra vadītājs, tel.: 29531934;

e-pasts: Aleksandrs.Naumovs@ldz.lv

Pakalpojumi: dīzeļlokomotīvju ekipēšana tiek nodrošināta šādās SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” struktūrvienībās:

  • Lokomotīvju remonta centrā – 2.Preču ielā 30, Daugavpilī.
    • Lokomotīvju remonta centra Rīgas cehā – Krustpils ielā 24, Rīgā

Pakalpojumu cenas pieejamas zemāk norādītāja pielikumā.

Pakalpojumi tiek nodrošināti, pamatojoties uz rakstisku pieteikumu (sk. pielikumu). Pieteikumus pakalpojuma saņemšanai, norādot nepieciešamā pakalpojuma veidu un vēlamo pakalpojuma nodrošināšanas termiņu, lūdzam adresēt:

e-pasts: rssl.ekipriga@ldz.lv

Kontaktpersona degvielas cenu un ekipēšanas pakalpojumu jautājumos: Ekipēšanas daļas vadītāja Marina Ņikitina, tālr.:29532883, e-pasts: Marina.Nikitina@ldz.lv 

 

Latviešu
LDZ lapa 2023.pdf .pdf 273kb
Eķipēšanas pakalpojumu pieteikums.docx docx 15kb