Latest news

Risku vadības politika

2020.gada 15.oktobrī stājās spēkā “Latvijas dzelzceļš” koncerna risku vadības politika (apstiprināta ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 2020.gada 5.oktobra Valdes lēmumu un 2020.gada 15.oktobra Padomes lēmumu), kas ir saistoša visām koncerna sabiedrībām. Tajā noteikti risku vadības pamatprincipi, pienākumu un atbildību sadalījums risku vadības procesa nodrošināšanai un īstenošanai, kā arī norādīts risku apetītes tvērums.

Risku vadības politikā noteiktie pamatprincipi:

  1. koncerna sabiedrību darbība neizbēgami ir saistīta ar riskiem;
  2. sistēmiska risku vadība veicina koncerna sabiedrību mērķu sasniegšanu, mazina risku iestāšanās varbūtību un/vai ietekmi vai nodrošina, ka šī riska varbūtība un/vai ietekme nepieaug;
  3. efektīva risku vadība ļauj savlaicīgi paredzēt un novērst potenciālu kaitējumu Koncerna vai atsevišķas tā Sabiedrības reputācijai, finanšu situācijai un operatīvajai darbībai, kā arī ļauj nodrošināt atbilstību tiesību aktu prasībām un labai pārvaldības praksei.

 

 
 
 
Latviešu
Risku vadības politika .pdf 233kb