Laboratorijas pakalpojumi

Vides un naftas produktu testēšana

  • naftas produktu testēšana
  • darba vides gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana
  • stacionāru piesārņojuma avotu gaisa piesārņojošo vielu emisijas paraugu ņemšana un to fizikālā un fiziski ķīmiskā testēšana
  • darba vides un darba vides gaisa fizikālā testēšana

 

Nodrošina vilcienu kustības drošību, veicot tehniskās uzturēšanas iekārtu un ierīču mērīšanas un kontroles līdzekļu kvalitatīvu remontu  un metroloģisko pārbaudi

  • spiediena un temperatūras mērīšanas līdzekļi
  • negraujošās kontroles līdzekļi
  • elektrisko mērījumu un kontroles līdzekļi un iekārtas
  • lineāro un ģeometrisko mērīšanas un kontroles līdzekļi un iekārtas

 

Dzelzceļa cisternu un cisternvagonu atbilstības novērtēšana (inspicēšana)

 

Latviešu

Notikumu kalendārs

S P O T C P S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31