Latest news

VAS “Latvijas dzelzceļš” pievienojies sociālajai iniciatīvai “Misija Nulle”

Latviešu
Š.g. 20.oktobrī VAS “Latvijas dzelzceļš”, tās valdes loceklei Vitai Balodei-Andrūsai parakstot “Misija Nulle” hartu, ir pievienojusies nu jau vairāk nekā 90 Latvijas darba devēju, uzņēmēju un institūciju saimei, kuri apņēmušies ievērot un nodrošināt augstākos darba drošības standartus un rūpes par saviem darbiniekiem.
 
“Dzelzceļš ir atzīts par “zaļāko” un ilgtspējīgāko transporta veidu, bet vienlaikus dzelzceļa infrastruktūra visā pasaulē ir arī paaugstinātas bīstamības zona – vieta, kur gan dzelzceļa pasažieriem un plašākai sabiedrībai, gan pašiem dzelzceļa infrastruktūru apkalpojošajiem darbiniekiem ir jāpievērš īpaša uzmanība savai un līdzcilvēku drošībai. Mēs, LDz, ar saviem darbiniekiem runājam par drošību un darām visu iespējamo, lai nepieļautu negadījumus, kurus ir iespējams novērst. Par drošību mēs regulāri atgādinām arī mūsu pasažieriem un citiem cilvēkiem, kas saskaras ar dzelzceļa sliedēm, ikdienas gaitās šķērsojot sliežu ceļus ar kājām, velosipēdu vai autotransportu. Drošība ir VAS “Latvijas dzelzceļš” viena no stratēģiskajām vērtībām, tādēļ mēs nerimstoši uzlabojam un turpināsim uzlabot satiksmes drošību - ieguldot infrastruktūras attīstībā, rīkojot izglītojošas dzelzceļa drošības kampaņas, viesojoties skolās ar drošības lekcijām. Mana pārliecība ir, ka ikvienā jomā ir jātiecas uz izcilību un mums šis mērķis – nulle negadījumu - ir jāsasniedz. Iniciatīvas “Misija Nulle” partneri šajā ceļā mums noteikti būs labs palīgs un iedvesmotājs,” parakstot “Misija Nulle” hartu, atzina LDz valdes locekle Vita Balode-Andrūsa.
 
Iniciatīvas “Misija Nulle” mērķis ir padarīt veselību un drošību par uzņēmuma prioritārajām vērtībām gan ikvienā pamatdarbības posmā, gan mijiedarbībā ar sabiedrību, mazinot darbā un ar to saistīto ārējo apstākļu rezultātā bojāgājušo skaitu, būtiski samazinot arī nelaimes gadījumu skaitu darba vietās, tiecoties uz nulli un preventīvi ieviešot pasākumus darbinieku veselības aizsardzībai un saglabāšanai. Š.g. 20.oktobrī šai iniciatīvai kopā ar VAS “Latvijas dzelzceļš” pievienojās vēl 11 dažādu nozaru darba devēji.
 
Iniciatīvas “Misija Nulle” darbībai un aktualitātēm var sekot līdzi tās tīmekļvietnē www.misijanulle.lv