Latest news

VAS “Latvijas dzelzceļš” 2022.gadā īpašu uzmanību pievērsusi kravu segmentu un mērķa tirgu diversifikācijai un dzelzceļa infrastruktūras attīstības un modernizācijas projektu realizācijai

Latviešu

Neraugoties uz ģeopolitisko notikumu un ar tiem saistīto sankciju ieviešanas ietekmi uz kravu pārvadājumu nozari visā reģionā, pagājušajā gadā VAS “Latvijas dzelzceļš”, aktīvi diversificējot kravu segmentus un apgūstot jaunus mērķa tirgus, ir spējusi nodrošināt teju līdzvērtīgu kravu pārvadājumu apjomu kā iepriekšējā gadā – pārvadāto kravu apjoms ir bijis tikai par 1,7% mazāks nekā 2021.gadā.

2022.gadā kopumā pa dzelzceļu tika pārvadāti 21,59 miljoni tonnu kravu, kas ir par 375 000 tonnu jeb 1,7% mazāk nekā 2021.gadā. Tas panākts, LDz strādājot pie kravu segmentu diversifikācijas, piesaistot jaunu kravu pārvadājumus, kā arī izstrādājot jaunus pakalpojumus, lai zināma mērā līdzsvarotu kravu apjomus, kas piedzīvoja lejupslīdi jau iepriekšējos gados un ko 2022.gadā papildināja starptautisko sankciju ierobežojumi sadarbībai ar austrumu robežvalstīm.

Viens no būtiskākajiem “Latvijas dzelzceļa” darbības rādītājiem ir nobraukto vilcienu-km skaits, kas ir pamatā infrastruktūras lietošanas maksas aprēķinam un nosaka infrastruktūras nolietojumu. Aizvadītajā gadā kopējais vilcienu-km skaits salīdzinājumā ar 2021.gadu ir palielinājies par 0,7%, no tiem pasažieru pārvadājumos vilcienu-km skaits palielinājies par 4,1 %, savukārt vilcienu-km skaits kravu pārvadājumos ir samazinājies par 3,8 %.

Dzelzceļa pasažieru pārvadājumos 2022.gadā bija vērojamas pozitīvas tendences - pasažieru skaits pakāpeniski atgriezās un sāka pietuvoties pirmspandēmijas līmenim. 2022.gadā pa dzelzceļu kopumā pārvadāti 15,7 miljoni pasažieru, kas ir par 40% vairāk nekā 2022.gadā, kad ar vilcienu bija braukuši 11,2 miljoni pasažieru, un sagaidāms, ka līdzīgas tendences būs vērojamas arī turpmāk.

VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Rinalds Pļavnieks: “Viena no šī gada “Latvijas dzelzceļš” prioritātēm būs turpināt diversificēt un kāpināt kravu pārvadājumu apjomus pieejamajos segmentos, kā arī pilnveidot un attīstīt komercfunkciju – uzlabojot klientu apkalpošanas kvalitāti un attīstot piedāvāto pakalpojumu klāstu. Savukārt pasažieru pārvadājumos jau tuvākā gada laikā ir paredzams tālāks būtisks pasažieru skaita pieaugums, ko sekmēs vairāku nozīmīgu LDz infrastruktūras projektu pabeigšana – pasažieru vilcienu kustības ātruma palielināšana vairākās dzelzceļa līnijās, pasažieru platformu modernizācijas projekts un citi. Tie kopā ar jaunu ritošo sastāvu, kas šogad sāks kursēt pa LDz infrastruktūru, sniegs iedzīvotājiem augstas kvalitātes pakalpojumu, veicinās dzelzceļa popularitāti un konkurētspēju. Šāds attīstības virziens un temps, nodrošinot arvien ērtāku, drošāku un pieejamāku dzelzceļa satiksmi visā valsts teritorijā, paredzams arī turpmākajos periodos.”

2022.gadā VAS “Latvijas dzelzceļš” neto apgrozījums bija 153,16 miljoni eiro, kas ir par 4,55 miljoniem eiro jeb 2,9% mazāk kā 2021.gadā. Vienlaikus, neņemot vērā uz ieņēmumiem attiecinātos finanšu līdzsvara maksājumus no valsts budžeta, neto apgrozījums 2022.gadā salīdzinājumā ar pagājušo gadu faktiski ir pieaudzis par 1,75 miljoniem eiro jeb 1,4%.

VAS “Latvijas dzelzceļš” 2022. gada saimnieciskās darbības rezultāts ir 0. Valsts normatīvajos aktos noteiktos valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja finanšu līdzsvara nodrošināšanai nepieciešamos līdzekļus 24,36 miljonu eiro apmērā VAS “Latvijas dzelzceļš” ir atzinusi 2022.gada ieņēmumos, vadoties pēc Starptautisko finanšu pārskatu standartu vadlīnijām, un pieprasīs segt pēc gada pārskata apstiprināšanas. 2022.gada finanšu līdzsvara summa ir par 6,3 miljoniem eiro jeb 21% mazāka nekā 2021.gada finanšu līdzsvars.

Savukārt Koncerna konsolidētie ieņēmumi 2022.gadā bija 254,79 miljoni eiro un salīdzinot ar 2021. gadu, tie ir palielinājušies par 5,6 miljoniem eiro jeb 2,3%. Ieņēmumi no kravu pārvadājumiem, kas veido būtiskāko daļu - 49,4% - no Koncerna konsolidētā neto apgrozījuma, salīdzinājumā ar 2021.gadu, palielinājās par 3,48 miljoniem eiro jeb 2,8%.

“Latvijas dzelzceļš” Koncerna uzņēmumi kopumā 2022.gadā guva peļņu vairāk nekā 5 miljonu eiro apmērā, tomēr, veicot konsolidācijas korekcijas par Koncerna atkarīgo sabiedrību veiktajiem dividenžu maksājumiem un SIA “LDZ infrastruktūra” likvidācijas rezultātā radušos peļņu, “Latvijas dzelzceļš” Koncerna zaudējumi 2022.gadā sastādīja 2,37 miljonus eiro.

2023.gadā VAS “Latvijas dzelzceļš” turpinās darbu pie uzņēmuma visām būtiskākajām darbības prioritātēm, t.sk. tiks īstenoti vairāki nozīmīgi VAS “Latvijas dzelzceļš” infrastruktūras attīstības projekti. Līdz 2023.gada beigām tiks modernizētas vai no jauna izbūvētas pasažieru platformas 48 dzelzceļa stacijās un pieturvietās, vairāk nekā 100 kilometru garos dzelzceļa posmos tiks nodrošināts vilcienu kustības ātrumu līdz 140 km/h, kā arī tiks pabeigta drošības žogu būvniecība vairāk nekā 20 kilometru garumā. Līdz 2023.gada beigām ir paredzēts noslēgt arī Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizāciju, kas  ievērojami paaugstinās satiksmes drošības līmeni un uzlabos apkārtnes iedzīvotāju dzīves kvalitāti un mobilitāti, kā arī samazinās apkārtējās vides piesārņojuma risku. 

Ar VAS “Latvijas dzelzceļš” 2022.gada pārskatu iespējams iepazīties šeit: https://www.ldz.lv/lv/neauditeti-starpperiodu-finansu-parskati