Latest news

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes priekšsēdētāja pienākumus turpinās veikt A.Sīviņa

Latviešu

Noslēdzoties atklātam konkursam uz SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļa amatu korporatīvās pārvaldības un komercdarbības jomās, 31.maijā SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padome pieņēma lēmumu valdes locekles amatā ievēlēt un iecelt par valdes priekšsēdētaju ar termiņu uz pieciem gadiem Andu Sīviņu.

Atklāto konkursu uz SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļa amatu korporatīvās pārvaldības un komercdarbības jomās nominācijas procesu organizēja ar SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padomes 2022.gada 9.decembra lēmumu “Par kandidātu atlases procesu SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļu amatiem” izveidotā nominācijas komisija.

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekļa korporatīvās pārvaldības un komercdarbības jomās amata kandidātu atlases konkursa nominācijas komisijas 2023.gada 17.maija sēdē nolēma virzīt  SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekles amatam Andu Sīviņu izskatīšanai un lēmuma pieņemšanai SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” padomē.

Anda Sīviņa kopš 2021.gada 24.maija veica SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” Attīstības un pārdošanas direktores pienākumus un kopš 2022.gada 31.marta ievēlēta SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” valdes locekles amatā ar termiņu līdz vienam gadam, bet kopš 2022.gada 6.decembra - valdes priekšsēdētājas amatā. 2023.gada 1.aprīlī Anda Sīviņa atkārtoti iecelta Sabiedrības pagaidu valdes priekšsēdētājas amatā līdz brīdim, kad par Sabiedrības valdes locekli ievēlēs personu, kas izvēlēta, organizējot publisku kandidātu pieteikšanās procedūru tiesību aktos noteiktajā kārtībā.