Latest news

Par izmaiņām VAS “Latvijas dzelzceļš” valdē

Latviešu

Š.g. 1.jūlijā VAS “Latvijas dzelzceļš” (LDz) valdē darbu uzsāk Mārtiņš Ķeņģis, kurš uzņemsies atbildību par LDz tehniskās ekspluatācijas jautājumiem.

Atklāts konkurss uz vakanto VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes locekļa amatu tika izsludināts 2023.gada novembrī, un uz šo vakanci pieteikumus iesniedza 32 kandidāti. Visi kandidāti tika vērtēti trijās konkursa kārtās saskaņā ar vērtēšanas kritērijiem, kas tika noteikti, balstoties uz nepieciešamajām kompetencēm un profesionālo pieredzi. Konkursa nominācijas komisijā darbojās LDz padomes, Satiksmes ministrijas, Valsts kancelejas Pārresoru koordinācijas departamenta, Baltijas Korporatīvās pārvaldības institūta, kā arī Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrības pārstāvji.

Pēc nepieciešamo saskaņojumu saņemšanas no atbildīgajām institūcijām, 2024.gada 20.jūnijā LDz padome apstiprināja vislielāko punktu skaitu ieguvušo kandidātu – Mārtiņu Ķeņģi.

Mārtiņa Ķeņģa līdzšinējā darba pieredze ir bijusi saistīta ar dažādu ražošanas un būvniecības uzņēmumu stratēģisko attīstību, vadību un liela mēroga projektu vadību, t.sk. M.Ķeņgis ir strādājis SIA Citrus Solutions, SIA Cross Timber Systems un SIA Skonto Group.

Tādējādi no 1.jūlija VAS “Latvijas dzelzceļš” valde strādās trīs cilvēku sastāvā – valdes priekšsēdētāja pienākumus uz laiku līdz atlases konkursa rezultātu paziņošanai veic Artis Grinbergs, savukārt valdes locekļu amata pienākumus - Rinalds Pļavnieks un Mārtiņš Ķeņģis.