Latest news

TEP70 sērijas pasažieru dīzeļlokomotīvju pārdošanas izsolē

Latviešu

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, turpmāk arī – pārdevējs, 2020.gada 02.aprīlī Rīgā, Latvijā atklātā izsolē pārdos 2 (divas) TEP70 sērijas pasažieru dīzeļlokomotīves.

 

Mantas īss raksturojums, atrašanās vietas adrese, kur un kad var iepazīties ar Mantas novērtējumu un Mantu:

Visas lokomotīves ir pilnā komplektācijā. Regulāri tiek veikti darbi lokomotīvju tehniskā stāvokļa uzturēšanai, lokomotīvju mezgli un agregāti ir iekonservēti un regulāri tiek ieeļļoti.

Lokomotīves atrodas Lokomotīvju ielā 35, Rēzeknē, Latvija LV-4601 pārdevēja Rēzeknes rezerves bāzes teritorijā.

Ar lokomotīvju novērtējumu (izsoles sākumcenu) un aprakstu var iepazīties mājas lapā www.rss.ldz.lv dokumentā “TEP70 sērijas pasažieru dīzeļlokomotīvju pārdošanas noteikumi”. Lokomotīves var apskatīt, iepriekš sazinoties ar pārdevēja kontaktpersonu.

 

Izsoles dalībnieka (solītāja) pieteikuma iesniegšanas un pirkuma nodrošinājuma iemaksas datums: Visiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, līdz 2020.gada 30.martam (ieskaitot) jāiesniedz pieteikums dalībai izsolē, kā arī, obligāti jāiemaksā pārdevēja kontā pirkuma nodrošinājumu EUR 10000,00 (desmit tūkstoši euro). Pirkuma nodrošinājums ir iemaksājams šādā SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, vienotais reģistrācijas Nr.40003788351, norēķinu kontā: LV67NDEA0000084909460, Luminor Bank AS Latvijas filiāle, SWIFT kods NDEALV2X. Iemaksas mērķis: “TEP70 sērijas dīzeļlokomotīvju pirkuma nodrošinājums”. 2020.gada 30.martā pirkuma nodrošinājuma iemaksai obligāti jābūt fiksētai pārdevēja norēķinu kontā.

 Izsolē var piedalīties tikai tas izsoles dalībnieks (solītājs), kas veicis pirkuma nodrošinājuma iemaksu pilnā apmērā un norādīts pārskaitījuma dokumentā.

Pieteikuma forma un visu iesniedzamo dokumentu saraksts ir norādīts “TEP70 sērijas pasažieru dīzeļlokomotīvju pārdošanas noteikumi” 2. un 3. pielikumos (dokumentu sk.  mājas lapā www.rss.ldz.lv).

 

Izsoles valoda: latviešu un/vai krievu. Precīzs izsoles laiks un vieta reģistrētajiem izsoles dalībniekiem tiks norādīts uzaicinājuma vēstulē, kas reģistrētajiem izsoles dalībniekiem tiks nosūtīta ne vēlāk kā 2020.gada 1.aprīlī.

 

Pārdevēja rekvizīti: SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, vienotais reģistrācijas numurs 40003788351, Juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050.

Pārdevēja kontaktpersona: Artūrs Melameds, Remonta plānošanas un kvalitātes uzraudzības daļas vadītāja vietnieks, mob. tālr. Nr.: +371 28390026, tālr. Nr. +371 67233878. E-pasta adrese: arturs.melameds@ldz.lv.