Latest news

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” iznomā telpas

Latviešu

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” iznomāšanai piedāvā nekustamo īpašumu: neapdzīvojamās telpas ar kopējo platību 196,60 m² Daugavpils lokomotīvju remonta centra dienesta sadzīves korpusa ēkā ar kadastra apzīmējumu 0500 009 1101 002, adrese: 2.Preču iela 30, Daugavpils, LV-5401.

Lietošanas mērķis - palīgēkas.

Paredzamais nomas līguma darbības termiņš no 01.01.2019. līdz 31.12.2023.

Ar nekustamā īpašuma iznomāšanas noteikumiem var iepazīties SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” Komercdirekcijas Juridiskajā daļā - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, 211. kabinetā, darba dienās no plkst.8.00 līdz 12.00 un no plkst.13.00 līdz 16.00.

Ar iznomājamo nekustamo īpašumu var iepazīties norādītajā adresē līdz 2018.gada 12.decembrim, plkst.16.00, sazinoties ar Daugavpils lokomotīvju remonta centra galvenā inženiera vietnieku Andrjusu Vozgiļeviču, tālr. +371 65487211, mob. tālr. +371 27895529. e-pasta adrese: andrjus.vozgilevics@ldz.lv.

Pretendentiem pieteikumus lūdzam iesniegt SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”, Rīgā, Turgeņeva ielā 21, LV-1050, līdz 2018.gada 12.decembrim, plkst.16.00.

Tālrunis uzziņām 67233058.

Notikumu kalendārs

S P O T C P S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30