Latest news

Nekustamais īpašums iznomāts

Latviešu

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” paziņo, ka iznomāts nekustamais īpašums: neapdzīvojamās telpas ar kopējo platību 196,60 m² Daugavpils lokomotīvju remonta centra dienesta sadzīves korpusa ēkā ar kadastra apzīmējumu 0500 009 1101 002, adrese: 2.Preču iela 30, Daugavpils, LV-5401.

Nomnieks – SIA “Avotiņš un K”. Lietošanas mērķis – ēdnīcas vajadzībām. Nomas maksa EUR 50,13 mēnesī. Līguma darbības termiņš no 14.01.2019. līdz 31.12.2023.