Latest news

LDz koncerna uzņēmumi saņem Ģimenei draudzīga komersanta statusu

Latviešu

Koncerna "Latvijas dzelzceļš" (LDz) uzņēmumi arī šogad ir saņēmuši Labklājības ministrijas apbalvojumu Ģimenei draudzīgs komersants, kas apliecina, ka uzņēmumiem ir svarīgi ne tikai finanšu rādītāji, bet arī darbinieki un ģimenei piemērotas dzīves un darba vides veidošana.

Ģimenei draudzīga komersanta statusu 11.jūnijā pasniedza Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūta ikgadējās Atbildīga biznesa nedēļas ietvaros, un šogad šo statusu saņēma trīs LDz koncerna uzņēmumi - vadošais koncerna uzņēmums VAS "Latvijas dzelzceļš", kā arī meitassabiedrības SIA "LDz Cargo" un SIA "LDz ritošā sastāva serviss".

LDz prezidents Edvīns Bērziņš: "Ģimenei draudzīga komersanta statusa saņemšana ir apliecinājums tam, ka uzņēmums ne tikai domā par savu finanšu rādītāju uzlabošanu, bet arī par saviem darbiniekiem un viņu ģimenēm. Uzņēmuma sniegums ir atkarīgs no ikviena darbinieka un viņa motivācijas, sajūtas, ka arī par viņa ģimeni netiek aizmirsts. Aiz katra mūsu darbinieka ir ģimene, kopā tas ir liels spēks, kas veido uzņēmumu un veicina tā izaugsmi."

Ģimenei draudzīga komersanta statusu piešķir uz turpmāko gadu un ik gadu uzņēmumi tiek izvērtēti no jauna. Ģimenei draudzīga komersanta statusu piešķir uzņēmumiem, kas īsteno ģimenei draudzīgu politiku gan savā komercsabiedrībā, kas plašākas sabiedrības kontekstā, piemēram, sniedzot pakalpojumus, nodrošinot atbilstošu vidi.

Šogad Atbildīga biznesa nedēļas pasākumi ir vērsti uz sabiedrības veselīgā dzīves ilguma pagarināšanu.