Latest news

2M62U, 2TE10U un 2TE10M sērijas maģistrālo dīzeļlokomotīvju pārdošana

Latviešu

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” (turpmāk – pārdevējs) atklātā izsolē pārdos 21 (divdesmit vienu) 2M62U, 2TE10U un 2TE10M sērijas maģistrālo dīzeļlokomotīvi.

Izsoles norises vieta un laiks: 2022.gada 5.oktobrī plkst.11:00 klātienē - Rīgā, Turgeņeva ielā 21, LV-1050, 2.stāvā, 219.telpā, vai attālināti - tiešsaistē, izmantojot  lietojumprogrammu Microsoft Teams.

Dīzeļlokomotīvju īss raksturojums, atrašanās vietas adrese un apskate:

Nr. p.k.

Sērija

Numurs

Izlaiduma gads

Kalpošanas termiņš

Noskrējiens kopējais (km)

 1.  

2M62U

0070

1987

10.2022.

2778563

 1.  

2M62U

0071

1988

12.2022.

2778508

 1.  

2M62U

0087

1988

12.2024.

3252896

 1.  

2M62U

0089

1988

08.2024.

3209008

 1.  

2M62U

0113

1989

12.2019.

2793308

 1.  

2M62U

0265

1990

06.2026.

2282526

 1.  

2M62U

0268

1990

10.2025.

2752181

 1.  

2M62U

0269

1990

02.2025.

2725600

 1.  

2M62U

0291

1991

03.2022.

2901521

 1.  

2TE10U

0188

1990

09.2021.

3223852

 1.  

2TE10U

0216

1991

10.2021.

3216099

 1.  

2TE10U

0221

1991

10.2021.

3242766

 1.  

2TE10U

0223

1991

03.2024.

3278668

 1.  

2TE10M

3421

1989

08.2024.

3561345

 1.  

2TE10M

3422

1989

09.2024.

3736264

 1.  

2TE10M

3423

1989

02.2020.

3502552

 1.  

2TE10M

3424

1989

06.2024.

3629683

 1.  

2TE10M

3425

1989

06.2024.

3767256

 1.  

2TE10M

3450

1989

09.2024.

3506395

 1.  

2TE10M

3451

1989

08.2029.

3707720

 1.  

2TE10M

3452

1989

01.2024.

3530633

Dīzeļlokomotīves var apskatīt klātienē un attālināti, izmantojot videozvanu, iepriekš sazinoties un vienojoties par apskates veidu un laiku ar zemāk norādīto pārdevēja kontaktpersonu.

Dīzeļlokomotīves atrodas Latvijā, Lokomotīvju ielā 35, Rēzeknē.

Ar dīzeļlokomotīvju novērtējumu (izsoles sākumcenu) var iepazīties mājas lapā www.ldz.lv, www.rss.ldz.lv, https://www.mercell.com/lv-lv/iepirkums/107628530/sia-ldz-ritosa-sastava-serviss-iepirkumi.aspx (sk. dok.: “2M62U, 2TE10U un 2TE10M sēriju maģistrālo dīzeļlokomotīvju pārdošanas noteikumi”).

Izsoles dalībnieka (solītāja) pieteikuma iesniegšanas un izsoles nodrošinājuma iemaksas datums:

Visiem, kuri vēlas piedalīties izsolē, līdz 2022.gada 4.oktobrim, plkst.11.00 (ieskaitot) jāiesniedz pieteikums (atrodams izsoles noteikumu 1.pielikumā) dalībai izsolē un jāiemaksā pārdevēja kontā izsoles nodrošinājumu EUR 10 000,00 (desmit tūkstoši euro, 00 centi) apmērā.

Izsoles nodrošinājums jāiemaksā SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, vienotais reģistrācijas Nr.40003788351, norēķinu kontā Nr.: LV26RIKO0000084909460, banka: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, bankas kods: RIKOLV2X. Maksājumu mērķī norādot “2M62U, 2TE10U un 2TE10M sēriju maģistrālo dīzeļlokomotīvju pārdošanas atklātās Izsoles nodrošinājums”. Ja izsoles nodrošinājumu iemaksā par citu personu, tad maksājuma mērķī papildus norāda personas nosaukumu / vārdu, uzvārdu un reģistrācijas numuru / personas kodu, par kuru izsoles nodrošinājums tiek maksāts.

Izsoles valoda: latviešu un/vai krievu un/vai angļu.

Pārdevēja kontaktpersona:

Izsoles organizatoriskos jautājumos: galvenā iepirkumu speciāliste Egita Erdmane, tālr. +371 27043826, e-pasta adrese: egita.erdmane@ldz.lv vai tās prombūtnes laikā (no 01.09.2022. – 18.09.2022.) - galvenā iepirkumu speciāliste Inta Pudule, tālr. +371 20297185, e-pasta adrese: inta.pudule@ldz.lv.

Dīzeļlokomotīvju apskates un tehniskajos jautājumos: Guntars Broders – Eksperts tehniskā atbalsta jautājumos,  mob. tālr.  +371 28231025, e-pasta adrese: guntars.broders@ldz.lv.

Pēc dīzeļlokomotīvju iegādes, noslēdzot atsevišķu rakstisku vienošanos, pārdevējs piedāvā sniegt šādus papildus pakalpojumus:

 1. Lokomotīves sagatavošana pārsūtīšanai un LU-25 akta noformēšana;

 2. Lokomotīves izmantošanas laika pagarināšanu;

 3. Lokomotīvju pārkrāsošanu pēc klienta krāsu standarta;

 4. TR-1, TR-3, VR un GR remontu, ja klientam ir tādas vēlmes;

 5. Lokomotīvju modernizāciju.

 

Izsoles_noteikumi.pdf .pdf 1 244kb