Latest news

2023.gadā par 9% pieaudzis dzelzceļa pasažieru skaits, kopumā pārvadāti 17 miljoni pasažieru

Latviešu
Aizvadītajā gadā dzelzceļa pasažieru skaits turpināja pakāpeniski pieaugt, pamazām pietuvojoties pirmspandēmijas līmenim 2018.gadā, un 2023.gadā dzelzceļa satiksmi ir izmantojuši jau 17 miljoni pasažieru, kas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ir par 8,9% vairāk. Vienlaikus ģeopolitiskās situācijas un ar to saistītu faktoru rezultātā aizvadītajā gadā turpināja samazināties pa dzelzceļa infrastruktūru pārvadātie kravu apjomi un tie gada laikā ir sarukuši par 27,6%.
 
VAS “Latvijas dzelzceļš” un tās meitas uzņēmumu darbību aizvadītajā gadā turpināja ietekmēt ārējie faktori - paplašinoties sektorālajām sankcijām pret Krieviju un Baltkrieviju, turpināja samazināties pa dzelzceļa infrastruktūru pārvadātie kravu apjomi. 2023.gadā kopumā ir pārvadāti 15,6 miljoni tonnu kravu, kas ir par 5,95 miljoniem tonnu jeb 27,6% mazāk nekā 2022.gadā. Lielākais īpatsvars kravu pārvadājumos bija importa pārvadājumiem, kas veidoja 61,6% no kopējiem pārvadājumiem.
 
Viens no būtiskākajiem VAS “Latvijas dzelzceļš” darbības rādītājiem ir vilcienu nobraukto kilometru skaits, kas ir pamatā infrastruktūras lietošanas maksas aprēķinam un nosaka infrastruktūras nolietojumu.
 
2023.gadā kopējais vilcienu-km skaits bija 9,77 miljoni vilcienu km, un, salīdzinot ar 2022.gadu tas ir samazinājies par 9,1% - tostarp kravu pārvadājumos vilcienu km samazinājums bijis par 27,7%, bet pasažieru pārvadājumos bijis pieaugums par 4,1%. Pa LDz publiskās lietošanas infrastruktūru 2023. gadā kravu pārvadājumos kopumā veikti 3,22 miljoni  vilcienu-km, bet pasažieru pārvadājumos veikti 6,54 miljoni vilcienu-km.
 
Aizvadītajā gadā bija vērojamas izmaiņas arī pārvadāto kravu segmentos - pērn lielāko pārvadājumu daļu – 36,7% - veidoja graudu produkti, kam seko naftas produktu segments, veidojot 17% no kopējiem apjomiem. Būtisks samazinājums bija vērojams akmeņogļu pārvadājumos un aizvadītajā gadā šī produkta pārvadājumu veidoja 10,7% no pārvadājumu apjoma. Tikmēr koksnes un tās izstrādājumu īpatsvars aizvadītajā gadā bijis 2,7%.
 
VAS “Latvijas dzelzceļš” valdes priekšsēdētājs Rinalds Pļavnieks: “2023.gadā turpināja padziļināties ģeopolitisko notikumu ietekme uz kravu pārvadājumu nozari un LDz , līdzīgi kā citi šīs nozares uzņēmumi starptautiskā mērogā, šobrīd piedzīvo dinamisku un izaicinošu periodu. Jau pirms vairākiem gadiem tapa skaidrs, ka LDz vēsturiskais pozicionējums ir mainījies -  kravu apjomiem pakāpeniski samazinoties, pašlaik ir jau pilnībā mainījies arī mūsu prioritārais darbības fokuss, mūsu mērķis ir kļūt par mūsdienīgu pasažieru infrastruktūras attīstītāju, vienlaikus turpinot strādāt pie jaunu pakalpojumu izstrādes, kravu pārvadājumu attīstīšanas Latvijas lauksaimniekiem un citiem vietējiem ražotājiem. Kā apliecinājums pārmaiņām ir aizvadītājā gadā gūtie panākumi, Koncerna līmenī paplašinot savu darbību pār Latvijas robežām – LDZ CARGO ir veiksmīgi uzsācis savu darbu Igaunijā, veikti arī pirmie pārvadājumi Lietuvā. Arī citi mūsu Koncerna uzņēmumi pēdējo gada laikā īpaši aktīvi strādā, lai veicinātu savu pakalpojumu sniegšanu gan Baltijas valstīs, gan citur, jau veiksmīgi ir piesaistīti nozīmīgi kravu apjomi Centrālāzijas valstīs, sekmīgi tiek veikta un attīstīta sadarbība ar partneriem Ukrainā, Polijā un citur.”
 
Lielāko daļu no LDz koncerna ieņēmumiem nodrošina SIA “LDZ CARGO”, kas ir viens no nozīmīgākajiem transporta un loģistikas nozares uzņēmumiem Latvijā.  Lai palielinātu pārvadāto kravu apjomus un diversificētu kravu segmentus, SIA “LDZ CARGO” 2023.gada janvārī uzsāka kravu pārvadājumus Igaunijas teritorijā, bet jūnijā šajā kaimiņvalstī atvēra filiāli. Visa 2023.gada garumā SIA “LDZ CARGO” turpināja darbu pie jaunu klientu piesaistes un jaunu maršrutu attīstīšanas Igaunijas teritorijā un kopumā 2023.gadā Igaunijas teritorijā uzņēmums ir pārvadājis 384 tūkstošus tonnu iekšzemes un tranzīta kravu. Aizvadītā gada nogalē SIA “LDZ CARGO” ir noslēdzis līgumu ar “LTG INFRA” par Lietuvas publiskās dzelzceļa infrastruktūras izmantošanu, lai attīstītu savu darbību arī šajā kaimiņvalstī.
 
Arī VAS “Latvijas dzelzceļš” meitas uzņēmums SIA ”LDZ ritošā sastāva serviss” aizvadītajā gadā turpināja veicināt savu pakalpojumu sniegšanu gan Baltijas valstīs, gan citur. Tika aktīvi veidota sadarbība ar ārvalstu pasūtītājiem un sadarbības partneriem, kā arī ir veiksmīgi piesaistīti jauni ārvalstu klienti dzelzceļa ritošā sastāva remontu veikšanai. Savukārt SIA “LDZ Loģistika” ieņēmumi veidojas no transporta-ekspedīcijas pakalpojumu sniegšanas un šis koncerna uzņēmums aizvadītajā gadā attīstīja sadarbību ar klientiem, kam ir nepieciešami pārvadājumi no Eiropas Savienības un citām valstīm caur Latviju kā tranzīta valsti, piedāvājot plašu pakalpojumu spektru ar visa veida modalitāti: autotransports, jūra, dzelzceļš, pārkraušanas darbi. SIA “LDZ Loģistika” aktīvi strādā arī pie tiešās komercdarbības attīstības un augstas pievienotās vērtības pakalpojumu sniegšanas, tostarp, attīstot pilna spektra 3PL pakalpojumus, un 2023.gadā konteineru pārvadājumi pārsnieguši 15’000 TEU.
 
SIA “LDZ apsardze” 2023.gadā turpināja paplašināt tehniskās apsardzes sniegtos pakalpojumus, kā arī piedāvāja klientiem plaša spektra apsardzes un ugunsdrošības pakalpojumus. Aktīvi piedaloties dažādos apsardzes pakalpojumu iepirkumos, SIA “LDZ apsardze” ieguva jaunus klientus ārpus LDz koncerna.
 
VAS “Latvijas dzelzceļš” 2023.gadā turpināja darbu pie uzņēmuma darbības efektivitātes veicināšanas, pārskatot biznesa, organizatoriskos un tehnoloģiskos procesus, lai palielinātu saimnieciskās darbības efektivitāti un samazinātu izmaksas, kā arī veicinātu uzņēmuma konkurētspēju un ilgtspējīgu darbību.
 
Vidējais VAS “Latvijas dzelzceļš” darbinieku skaits 2023.gadā bija 3 945 darbinieki, savukārt LDz koncernā kopumā 2023. gadā bija nodarbināti vidēji 6 219 darbinieki. 
 
VAS “Latvijas dzelzceļš” 2023. gadā neto apgrozījums bija 165,41 miljons eiro, kas ir par 12,25 miljoniem eiro jeb 8% vairāk kā 2022.gadā, bet 2023.gada saimnieciskās darbības rezultāts ir 0.
 
Neraugoties uz kravu pārvadājumu apjomu samazināšanos, LDz koncerns turpina nodrošināt infrastruktūras un pakalpojumu sniegšanas kvalitāti un atbilstošu drošības līmeni, un kopējais koncerna kapitālieguldījumu apjoms 2023. gadā bija 72 miljoni eiro, no kuriem 51,3 miljoni ir ieguldīti infrastruktūras attīstībā, 15,9 miljoni eiro – atjaunošanā, bet  3,85 miljoni eiro ir ieguldīti SIA “LDZ CARGO” pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu atjaunošanā, modernizācijā un iegādē.
 
LDz 2023.gadā turpināja aktīvu darbu pie nozīmīgiem infrastruktūras modernizācijas projektiem, un pilnā apmērā tika pabeigts projekts “Rīgas dzelzceļa mezgla posma Sarkandaugava – Mangaļi – Ziemeļblāzma modernizācija”. Tikmēr ģeopolitiskā situācija, tehnisko risinājumu saskaņošana ar trešajām pusēm, kā arī citi neparedzami apstākļi radīja ietekmi uz būvniecības termiņu izpildi projektos “Dzelzceļa pasažieru infrastruktūras modernizācija” un “Dzelzceļa infrastruktūras modernizācija vilcienu kustības ātruma paaugstināšanai”. Šo apstākļu dēļ projektu ietvaros noslēgtie līgumi ir pagarināti un projekti ir posmoti starp diviem ES fondu plānošanas periodiem, t.i. 2014.-2020. gada un 2021.-2027. gada plānošanas periodiem.
 
LDz koncerns turpina strādāt pie būtiskākajām izvirzītajām darbības prioritātēm – kvalitatīvas infrastruktūras, vienlaikus būtiski paplašinot jau esošās darbības jomas - attīstot jaunus pakalpojumus, palielinot infrastruktūras pakalpojumu efektivitāti un piesaistot kravu apjomus Latvijas tranzīta koridoram.
 
LDz koncerna galvenās prioritātes un mērķi 2024.gadam ir saistīti ar uzņēmumu darbības efektivitātes būtisku palielināšanu un finanšu līdzsvara atgūšanu un nostiprināšanu, kā arī ar jaunizstrādāto organizatorisko un tehnoloģisko procesu ieviešanu un nostabilizēšanu. Tāpat LDz nemainīgi aktīvi strādās arī pie dzelzceļa pasažieru vajadzībām nepieciešamās ērtas un efektīvas infrastruktūras attīstības, kā arī nemainīgi rūpēsies par drošības veicināšanu pie un uz sliežu ceļiem.
 
Ar VAS “Latvijas dzelzceļš” pārskatu par darbību 2023.gadā iespējams iepazīties šeit: ldz.lv/lv/neauditeti-starpperiodu-finansu-parskati