Par uzņēmumu

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”  ir koncerna Latvijas dzelzceļš meitas sabiedrība, kas veic dzelzceļa ritošā sastāva remontu, modernizāciju, apkopi un ekipēšanu, maģistrālo kravas un manevru lokomotīvju nomu, modernizāciju, kā arī nodarbojas ar degvielas uzglabāšanu un tās realizāciju dzelzceļa pārvadātājiem.

2005.gadā, VAS Latvijas dzelzceļš reorganizācijas rezultātā tika izveidots uzņēmums SIA „LDZ ritošā sastāva serviss”, pārmantojot kvalificētus speciālistus, pieredzi un tradīcijas.

Uzņēmuma struktūrvienības:

  • Lokomotīvju remonta centrs Daugavpilī, ar cehu Rēzeknē
  • Lokomotīvju remonta centra Rīgas iecirknis, ar cehiem Jelgavā un Liepājā
  • Vagonu remonta centrs Daugavpilī
  • Ķīmiski tehniskā un mērījumu laboratorija Rīga, ar inspicēšanas grupu Daugavpilī

SIA „LDZ ritošā sastāva serviss” pieder 100%  kapitāla daļu uzņēmumā SIA „Rīgas vagonbūves Uzņēmums „Baltija””.

Vīzija - kļūt par vadošo dzelzceļa transporta pakalpojumu sniedzēju Latvijā.

Misija – sniegt augsta servisa līmeņa pakalpojumus izmantojot progresīvas tehnoloģijas, lai nodrošinātu drošu un kvalitatīvu dzelzceļa transporta satiksmi Latvijas teritorijā.

Vērtības – drošība, kvalitāte, progresīvas tehnoloģijas un inovācija, uz klientu orientēts komandas darbs, darbinieku motivācija un profesionalitāte.

 

Energopārvaldības sistēmas politika

Organizācija apņemas ieviešot, uzturot un pilnveidojot Energopārvaldības sistēmu orientēt to uz energoefektivitātes mērķu sasniegšanu un finansiālo ieguvumu radīšanu.

Mūsu organizācijā nepārtraukti notiek energoefektivitātes paaugstināšanas procesi un tiek nodrošināti nepieciešamie resursi energoefektivitātes uzlabošanas programmu un pasākumu realizācijai. Ieviešot un īstenojot energoefektivitāti veicinošus projektus mēs dodam priekšroku energoefektīvu produktu un pakalpojumu iepirkumumiem.

Energopārvaldības sistēmas pilnveidošanas ietvaros notiek mūsu organizācijas personāla apmācības un izglītošanas pasākumi.

Organizācija apņemas ievērot ar energoefektivitāti saistīto likumu un citu normatīvo aktu prasības.

 

 

Latviešu

Notikumu kalendārs

S P O T C P S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31