Apkalpes vietas operatora pakalpojumi

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” nodrošina šādus apkalpes vietas operatora pakalpojumus: dīzeļlokomotīvju tehniskā apkope, lokomotīvju rezerves bāzes uzturēšana un dīzeļlokomotīvju ekipēšana.

Pakalpojumi tiek nodrošināti SIA “LDZ ritošā sastāva serviss” struktūrvienībās:

  • Rīgas lokomotīvju remonta centrā  - Krustpils ielā 24, Rīgā.
    • Rīgas lokomotīvju remonta centra Jelgavas cehā - Prohorova ielā 30, Jelgavā.

    • Rīgas lokomotīvju remonta centra Liepājas cehā- Brīvības ielā 103, Liepāja.

  • Daugavpils lokomotīvju remonta centrā  - 2.Preču ielā 30, Daugavpilī.
    • Daugavpils lokomotīvju remonta centra Rēzeknes cehā un Rēzeknes bāzē -  Lokomotīvju ielā 23, Rēzeknē.

PAKALPOJUMA "DĪZEĻLOKOMOTĪVJU TEHNISKĀ APKOPE UN REZERVES BĀZES UZTURĒŠANA" CENRĀDIS

Nr. p.k.

Pakalpojums

Mērv.

Dīzeļlokomotīvju sērija*/ Cena EUR bez PVN**

ČME-3

TEM-2

2M62, 2M62u

2TE116

2TE10u, 2TE10m

1.

Tehniskā apkope TA-2 apjomā (bāzes cena, cikla darbi)

1 sekcija

179.15

179.15

219.02

219.02

219.02

2.

Tehniskā apkope TA-3 apjomā (bāzes cena, cikla darbi)

1 sekcija

1 899.29

1845.55

2 256.52

3 207.05

2 538.37

3.

Tehniskā apkope TA-4 apjomā (KŽ-20, bāzes cena)

1 riteņpāris

410.22

410.22

410.22

410.22

410.22

4.

Tehniskā apkope TA-4 apjomā (ar suportu, bāzes cena)

1 bandāža

99.53

86.65

86.65

86.37

86.37

5.

Uzturēšana rezerves bāzē

1 sekc. EUR/dienn.

6.04

6.04

6.04

6.04

6.04

6.

Dīzeļlokomotīves novietošana pagaidu rezervē

1 sekcija

61.79

61.79

61.79

61.79

7.

Dīzeļlokomotīves izvešana ekspluatācijā pēc pagaidu rezerves

1 sekcija

142.26

 -

142.26

142.26

142.26

8.

Dīzeļlokomotīves novietošana ilgstošā rezervē (TA-5+TA-3+konservācija)

1 sekcija

2 503.97

 -

3 240.60

5 029.70

3 677.90

9.

Dīzeļlokomotīves izvešana no ilgstošās rezerves (TA-5 +TR-1+ reostats)

1 sekcija

4 619.81

6 359.18

11 119.08

6 898.11

10.

Lokomotīves mazgāšana

1 sekcija

76.28

 -

64.33

64.33

64.33

*Cenas noteiktas saskaņā ar lokomotīvju remonta instrukcijās noteikto apjomu.

* *Atkarībā no pakalpojuma apjoma, klientam var tikt piešķirta atlaide.

 

PAKALPOJUMA "DĪZEĻLOKOMOTĪVJU EKIPĒŠANA" CENRĀDIS

(Pakalpojumu cena bez dīzeļdegvielas un eļļas realizācijas cenas, bez PVN*)

Nr.p.k.

Pakalpojums

Mērv.

Visu sēriju dīzeļlokomotīvēm/ EUR bez PVN

1.

Ekipēšana ar dīzeļdegvielu

(tai skaitā lokomotīvju ekipēšana ar smiltīm un ūdeni)**

D/d 1 litrs

0.056

2.

Ekipēšana ar smērvielu**

1 kg

0.124

*Dīzeļdegvielas un eļļas realizācijas cena tiek noteikta katra mēneša sākumā un atkarībā no tirgus cenas, var tikt koriģēta mēneša vidū.

**Atkarībā no apjoma, ekipēšanas pakalpojumam var tikt piešķirta atlaide.

Pakalpojumi tiek nodrošināti, pamatojoties uz rakstisku pieteikumu. Pieteikumus pakalpojuma saņemšanai, norādot nepieciešamā pakalpojuma veidu un vēlamo pakalpojuma nodrošināšanas termiņu, lūdzam adresēt:

SIA “LDZ ritošā sastāva serviss”

Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050

e-pasts: ldz_rss@ldz.lv

Jautājumos par pakalpojumu nodrošināšanu, lūdzam sazināties ar Remonta daļas vadītāju, ražošanas direktora vietnieku Guntaru Broderu, tālr. 67234518, mob. tālr. 28231025, e-pasts: guntars.broders@ldz.lv.

Kontaktpersona degvielas cenu un ekipēšanas pakalpojumu jautājumos: Degvielas bāzes un ekipēšanas iecirkņa vadītājs Andrejs Bladiko, tālr.: 67237701, e-pasts: andrejs.bladiko@ldz.lv.

Latviešu

Notikumu kalendārs

S P O T C P S
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30